ThinkstockPhotos-78813758_web

Foto BEWE bild ab (Anders Johansson), Thinkstock (Featurebild)

Telenätet – inte längre tillförlitligt för larmöverföring

IT-säkerhet Traditionell överföring av larm till larmcentral genom uppringning via det fasta telenätet är inte längre tillförlitlig. Ny teknik i telenäten riskerar att förvränga larmets signaler så att de antingen inte uppfattas korrekt av mottagaren eller i värsta fall inte kommer fram över huvud taget.

annikawihlborg

Annika Wihlborg

Frågan om telenätens förändring och de konsekvenser den får för konventionell larmöverföring har diskuterats flitigt i säkerhetsbranschen under de senaste åren och branschorganisationen har också uppmanat samtliga medlemsföretag att avstå från installation av konventionella uppringda lösningar till förmån för modern IP-baserad teknik.

Däremot är problematiken tämligen okänd för allmänheten och det är nu hög tid att frågan lyfts upp på bordet. Bristande kvalitet i överföring av brandlarm, inbrottslarm och tekniska larm till larmcentral är av samhällskritisk vikt och av samma dignitet som frågan om brister i överföring av trygghetslarm för våra äldre som bland annat belysts i SVT:s Uppdrag Granskning.

 

Den stora utmaningen är de cirka 600 000 konventionella uppringande brand- och inbrottslarmssystem som i dag fortfarande är i drift på den svenska marknaden.

 

600 000 svenska larmanläggningar behöver anpassas till IP-teknik

Medvetenheten om problematiken runt telenäten och om den moderna IP-tekniken som löser problemet är i dag hög bland säkerhetsbranschens aktörer och merparten av de larmanläggningar

som installeras i dag ansluts via IP-teknik till larmcentralen.

Anders Johansson, vd på Dualtech IT
Anders Johansson, vd på Dualtech IT

– Den stora utmaningen är de cirka 600 000 konventionella uppringande brand- och inbrottslarmssystem som i dag fortfarande är i drift på den svenska marknaden. Installerade anläggningar behöver inte bytas ut utan kan med en enkel åtgärd anpassas så de istället kopplas till IP-nätet med framtidssäker och övervakad överföring som följd. Utmaningen består dels i att medvetandegöra allmänheten om behovet av en uppgradering, dels i att tillgängliggöra tillräckligt många installatörer som kan genomföra omkopplingen innan problemet når en samhällskritisk nivå. Vi har inte råd att vänta längre, arbetet måste påbörjas nu, säger Anders Johansson, vd på Dualtech IT.

 

Framtidens säkerhetskund köper en funktion

Samtidigt som det naturligtvis är av stor vikt ur ett säkerhetsperspektiv att den installerade basen av uppringande larmsystem moderniseras, leder också frågan vidare in på nästa stora trend i säkerhetsbranschen, nämligen säkerhet som tjänst eller Security as a Service där den moderna tekniken är en absolut förutsättning för nya tjänster och lösningar som genererar många fördelar för såväl privatpersoner som företag.

– Övergången till tjänsteförsäljning medför oändliga möjligheter för säkerhetsbranschen och går helt i samklang med kundernas efterfrågan. De allra flesta kunder är trots allt mer intresserade av att köpa en säkerhetsfunktion, exempelvis en godkänd inbrottslarmslösning som uppfyller kundens behov och försäkringsbolagens krav, än att sätta sig in i den tekniska specifikationen för en viss produkt, säger Anders Johansson.

Fördelarna med övergången till SaaS är många. Den moderna IP-tekniken möjliggör utveckling och definition av en hel palett nya tjänster, där ett par av de mest uppenbara till exempel kan vara bildöverföring från en anläggning eller möjlighet för installatören att erbjuda kontinuerlig övervakning, service och underhåll från distans vilket höjer säkerheten, kortar insatstiden, ökar tryggheten för kunden och dessutom gynnar miljön.

 

De allra flesta kunder är trots allt mer intresserade av att köpa en säkerhetsfunktion än att sätta sig in i den tekniska specifikationen för en viss produkt.

 

En ny affärsmodell krävs

Säkerhetsbranschens aktörer är eniga om att det krävs nya affärsmodeller som baseras på att leverera en funktion eller en tjänst över tid snarare än att enbart sälja produkter och debitera timmar. I såväl stora som små säkerhetsföretag pågår omvandlingen från att tidigare ha specificerat antalet larmenheter, detektorer och annan säkerhetsutrustning till att istället fokusera på en funktionsbaserad upphandling eller samverkan som handlar mer om att upprätthålla en funktion än att leverera en produkt med förutbestämda specifikationer.

– Samtidigt som den moderna IP-tekniken på ett enkelt sätt framtidssäkrar kundens larmöverföring öppnar den alltså också dörren till en mängd nya funktioner och tjänster. Dessutom utan behov av dyra investeringar, kunden kan behålla hela sin befintliga installerade anläggning och i stället mycket enkelt komplettera anläggningen med den nya teknik som krävs, säger Anders Johansson.