Gunilla Nilsson

Foto

Systematiskt brandskyddsarbete vinnande strategi

Brandsäkerhet I Sverige finns lagkrav som innebär att hyresgäster och fastighetsägare behöver upprätta och följa en plan för systematiskt brandskyddsarbete, SBA.

annikawihlborg

Annika Wihlborg

Ett systematiskt brandskyddsarbete stärker samhällssäkerheten och individens trygghet. Det bidrar dessutom till att räddningstjänsten spar resurser, vilket gynnar hela samhället.

Ett systematiskt brandskyddsarbete, SBA, tar ett samlat grepp om brandskyddet och reglerar bland annat när brandskyddsutrustning behöver ses över eller bytas ut och vem som ansvarar för att släckutrustning monteras och fungerar som den ska. Alla organisationer oavsett storlek ska arbeta systematiskt med sitt brandskydd, men behoven varierar beroende på verksamhetens art och fastighetens utformning.

– Räddningstjänstens tillsyn av det förebyggande brandskyddsarbetet förenklades betydligt sedan begreppet SBA reglerades i lag. Lagen visar hur arbetet skall bedrivas vilket åligger hyresgästen eller fastighetsägaren att uppfylla, säger Gunilla Nilsson, kontorschef på Prevecon.

Det kan vara klokt att ta hjälp av en brandkonsult för att få en genomgång av fastigheten och upprättat en plan för det systematiska brandskyddet.

– SBA är en lönsam investering för fastighetsägare och för samhället eftersom det ser till såväl personsäkerheten som egendomsskyddet, säger Gunilla Nilsson.