ThinkstockPhotos-126404757_web

Foto Andreas Varro (Jens Gustafsson), Thinkstock

Skräddarsydda mekaniska skyddslösningar ökar

Företag & samhälle Allt fler fastighetsägare investerar i ett gediget mekaniskt skydd i form av säkerhetsdörrar, förstärkta väggar och okrossbara fönsterpartier. På senare år har efterfrågan på skräddarsydda mekaniska skyddslösningar ökat i detaljhandeln, men även på exempelvis skolor och sjukhus.

annikawihlborg

Annika Wihlborg

Jens Gustafsson
Jens Gustafsson Foto: Peter LIndström

En fastighets mekaniska skydd inkluderar alla skyddsåtgärder som syftar till att göra byggnaden svår att forcera och bryta sig in i.

Genom att göra en fastighets omslutningsytor så motståndskraftiga som möjligt kan inbrott förebyggas eller åtminstone fördröjas och avsevärt försvåras, vilket ökar förutsättningarna att upptäcka inbrottsförsöket i tid.

Det är därför klokt att göra en ordentlig analys av fastighetens skyddsbehov innan det är dags att investera i mekaniskt skydd i form av inbrottssäkra golv, väggar, tak, fönster och dörrar.

– Säkerhetskraven har generellt sett skärpts i offentliga byggnader som affärslokaler, skolor och sjukhus. Just stål är ett material som fyller många säkerhetsmässiga funktioner. Det stärker ofta en fastighets inbrottsskydd, men bidrar även till att skydda fastigheten från brand, vilket går i samklang med de skärpta brandskyddskrav som många fastighetsägare omfattas av. Eftersom stålpartier är välisolerade svarar de dessutom ofta upp till byggherrars och fastighetsägares högt ställda krav på täta och energieffektiva fastigheter, säger Jens Gustafsson, vd på Maxidoor.

 

Säkerhetskraven har generellt sett skärps i offentliga byggnader som affärslokaler, skolor och sjukhus.

 

Försäkringsbolag hänvisar till Svenska Stöldskyddsföreningens klassificering

Fastighetsägare bör anpassa fastighetens mekaniska skydd utifrån dess riskprofil. Det kan dels handla om värdet av den egendom som förvaras i fastigheten, men även om att skydda själva fastigheten och de människor som vistas i den.

Försäkringsbolag hänvisar ofta till Svenska Stöldskyddsföreningens skyddsklassificering, SSF 200. Fastigheter delas in i olika skyddsklasser beroende på omfattningen av begärlig egendom som ryms i dem.

Jens Gustavsson påminner om vikten av att välja en leverantör av mekaniskt skydd som inte nöjer sig med att enbart sälja skyddsutrustning vårt fall ståldörrar och stålpartier. Företaget bör även kunna bidra med kvalificerad rådgivning av kringutrustning och montage av produkterna.

Det är också viktigt att välja en leverantör som endast levererar certifierade och säkerhetsklassade produkter.

 

Betrakta fastigheten utifrån ett säkerhetsmässigt helhetsperspektiv

För att säkerhetsnivån ska behållas på en hög nivå gäller det att ha ett högt säkerhetsmedvetande hela vägen. För att kunna garantera en tillräckligt hög skyddsklass är det exempelvis avgörande att dörrens lås håller samma skyddsklass och att det är godkänt och provat i dörren.

Dörr och lås skall jobba ihop så det är inte säkert att en bra dörr och ett bra lås ger en bra kombination. Dörrar och fönster provas enligt standard EN 1627.

– Om inte dessa komponenter väljs med omsorg riskerar hela dörrens säkerhetsnivå att fallera eftersom en produkt aldrig är starkare än dess svagaste länk. Ytterligare ett exempel på behovet av ett helhetsperspektiv när man investerar i fastigheters mekaniska säkerhet är att det ofta finns ett behov av att förstärka inbrottsskyddet även i fastighetens kringliggande väggar i samband med att man installerar en ny säkerhetsdörr, säger Jens Gustavsson.