465416284 (kopia)

Foto Thinkstock (featured image)

Säkerhetsföretag viktig del i samhällets säkerhet

Företag & samhälle Säkerhetsföretag är i dag naturligt inslag i samhället. En förklaring är en över tiden ökad medvetenhet om säkerhet bland företag och allmänhet.

andersedstromfrejman

Anders Edström Frejman

Säkerhetsföretagens roll har genomgått en stor förändring bara under det senaste decenniet. Man har gått från enkla och basala vakttjänster till att vara en naturlig del av samhället.

Joachim Källsholm
Joachim Källsholm

– Man skulle kunna säga att spektrat ”säkerhet” blivit mycket större. På samma sätt som du abonnerar på vissa IT-funktioner som du köper som en tjänst så har det i dag blivit allt vanligare att köpa ”Security as a service”, säger Joachim Källsholm, ordförande för branschorganisationen Almega Säkerhetsföretagen. Han har jobbat i säkerhetsföretaget Securitas sedan 1984 och är sedan 2010 vd för Securitas Sverige AB. Han är klar över varför utvecklingen gått åt detta håll.
– Samhället i stort har flyttat fram positionerna och är mer medvetna när det gäller säkerhet. Företag outsourcar ofta i hög grad sin säkerhet och lägger stora förtroenden i våra händer.

Kompetenskraven på personal har dessutom skärpts högst väsentligt.

– Det beror dels mycket på att tjänsteutbudet breddats och dels det ökade ansvaret som läggs på säkerhetsföretag. En större professionalitet som handlar om betydligt mer än att larma av och på, släcka lampor och stänga av bortglömda kaffebryggare.

Säkerhetsföretag syns i dag allt mer och gör i praktiken mycket av det som polisen tidigare gjorde eller borde göra.

– En drivkraft bakom debatten tror jag är att polisen via omstruktureringar och besparing som gjorts förlorat mycket administrativ personal. Det har i vissa fall fört med sig att poliser som tidigare tjänstgjort i yttre tjänst hamnat bakom ett skrivbord.

Han menar att det finns många kompetenta poliser, men att de sitter fast i sina egna strukturer, vilket är synd och att det tar resurser från att lösa brott.

– Cirka 2 400 svenska poliser utför arbetsuppgifter som inte är kärnverksamhet eller som erfordrar särskild poliskompetens.

 

Samarbetet har utvecklats under många år och det finns en stor ömsesidig respekt för varandras arbetsuppgifter.

 

Säkerhetsföretagen skulle till exempel kunna kontrollera tomgångskörningar, assistera vid hastighetskontroller, sätta parkeringsböter och utföra alkotester i färjehamnar. Lagföra måste dock fortfarande polisen göra i det senare fallet, men testerna behöver man inte ta.

– Polisen måste synas mer, exempelvis genom att jobba i skolor, fånga upp ungdomsbrottslighet och stävja mängdbrottsligheten. Jag tror inte att de som utbildat sig till polis gjort det för att sitta inne och arbeta med icke polisära uppgifter. Vi får en nedmontering av en kvalitativ poliskår om makthavarna inte förstår att det är viktigt att polisen får ägna sig åt sin kärnverksamhet.

På frågan om det finns en risk för att gränserna mellan säkerhetsföretag och polis luckras upp svarar han:

– Nej det tror jag inte. Samarbetet har utvecklats under många år och det finns en stor ömsesidig respekt för varandras arbetsuppgifter.

Han menar att det finns gott om framgångssagor som karaktäriseras av en bra dialog där lokala säkerhetsföretag samarbetar med polisen på orten.

– Ingen tjänar ju på att hindra varandra.

Landsbygden är ett exempel som belyser polisens begränsade resurser.

– Här köper företag mycket områdesbevakning, helt enkelt därför att polisen av naturliga skäl har begränsade resurser.

Här gäller det att fokusera på behoven av skydd och säkerhet, vilket är det viktiga i sammanhanget, och inte tala om enskilda lösningar. Man måste våga utmana och kommunicera på relevant sätt.

– I stället för att prata om exempelvis brandlarm, måste vi tala om vilka brister som finns, hur olycksstatistiken ser ut och hur många som dör av bränder i sina hem. Behovet måste finnas där innan vi går in för att förespråka lösningarna och på landsorten, med dess begränsade resurser, blir vi en allt viktigare spelare.