503245249 (kopia)

Foto Thinkstock

Så blir årets grillning ett säkert nöje

Brandsäkerhet Vad gäller om man vill ta med sig grillen och göra upp eld i skog och mark? Här följer några råd.

andersedstromfrejman

Anders Edström Frejman

Den svenska sommaren är älskad av både svenskar och turister. Vi spenderar mycket tid utomhus och lukten av grillat är ett vanligt inslag såväl i villaområdet som ute i naturen.

För det senare finns vissa riktlinjer. Den svenska allemansrätten ger oss nämligen ingen självklar rätt att göra upp eld i skog och mark, däremot en möjlighet om förhållandena är säkra.

På vissa platser, exempelvis i skyddade naturområden, är det alltid förbjudet. Dessutom utfärdas ofta eldningsförbud av de kommunala räddningstjänsterna på grund av att brandrisken är stor. Detta kommuniceras i bland annat lokalpress, lokalradio och på kommuners hemsidor.

Myndigheten Samhällsskydd och Beredskap (MSB) redovisar gräsbrandsindex respektive risk för skogsbrand på hemsidan dinssakerhet.se. Dessutom har man gett ut appen ”BRANDRISK Ute” för smartphones och läsplattor.

Viktigt att veta är att all öppen eld är förbjuden när eldningsförbud är utfärdat, även vid iordninggjorda eldplatser.

När du väl försäkrat dig om att det är okej att göra upp eld på den plats du befinner dig och det inte blåser för mycket finns det en rad saker du bör tänka på.

MSB rekommenderar att du använder ett campingkök samt att underlaget bör vara obrännbart, till exempel grus- eller sandmark. Skogs-, torv- och mossrik mark ska givetvis undvikas. Anledningen är att eld kan ligga och pyra under lång tid för att sedan plötsligt flamma upp. Skogsbränder är mycket svårsläckta.

 

All öppen eld är förbjuden när eldningsförbud är utfärdat.

 

Undvik också att elda intill eller direkt på berghällar, då dessa kan spricka eller bli missfärgade.

Nämnda rekommendationer gäller även för engånggrillar. Många tänker inte på är att dessa blir mycket varma undertill och kan skada underlaget, vilket många klipphällar, träbord och bryggor fått erfara.

Som bränsle får du plocka grenar, kvistar och kottar som ligger på marken, men låt levande träd vara i fred. Andra allmänna rekommendationer är att hålla eldhärden liten och avgränsa den med stenar och sand om det finns tillgängligt.

Vid all eldning utomhus, även på den egna tomten, gäller att du har rikligt med vatten till hands, inte bara för att släcka eld utan även kyla eventuella brännskador.

Många material i vår omgivning är mycket lättantändliga, inte minst tält och kläder av syntetmaterial, och bör hållas på avstånd från öppen låga. Likaså ska man aldrig fylla på bränsle i brännaren till campingköket innan den svalnat helt. Bränslet kan antändas och flaskan explodera i handen.

Om olyckan varit framme och du bränt dig gäller det att kyla tills smärtorna upphör, inte ta av kläder som fastnat i huden och givetvis uppsöka läkare. Om du orsakat en brand ska du förstås ringa 112 och i den mån du kan försöka hejda elden i vindriktningen.

Det gäller att inte heller ha bråttom från grillplatsen. Låt elden brinna ut, släck med vatten och rör om för att säkerställa att glöden slocknat och ingen rök syns under eldstaden. Glöd kan nämligen nå ned i marken. Och kom ihåg att engångsgrillar inte är komposterbara och därför inte ska lämnas i naturen.