464155769 (kopia)

Foto Thinkstock (featured image)

Radiolänkutvecklingen tar fart

Företag & samhälle – Efterfrågan på högre kapacitet ökar hela tiden och internt kallar vi radiolänk för AirFiber. Tillsammans med snabba leveranser, då inga tillstånd för att gräva på mark krävs, är radiolänk numera ett både konkurrenskraftigt och miljövänligare alternativ till fiber, säger Erik Westling Product Manager på Teracom.

annikawihlborg

Annika Wihlborg

I branschen talas det ofta om ”Single point of failure” det vill säga den svaga länken inom datanätet och det blir allt vanligare att kunder med verksamhetskritisk information bygger nät med fysisk separation mellan system som är avsedda att komplettera varandra. Ett nät byggt med en kombination av både fiber och radiolänk skapar ett riktigt robust nät.

Erik Westling
Erik Westling

– Våra nät är byggda för att hålla under extrema påfrestningar som stormen Gudrun eller branden i Sala.