176995980 (kopia)

Foto Thinkstock (featured image)

Kemiska olyckor

Företag & samhälle I dagens samhälle finns kemiska risker överallt, inte bara inom industrin utan även i skolan, i hemmet och på våra vägar. En olycka händer lätt och tyvärr tar många inte risken på allvar förrän det är försent. Ärren försvinner aldrig och skadorna ger livslånga handikapp. Utöver personligt lidande, kostar dessa olyckor enorma belopp för samhället.

annmariepalm

Annmarie Palm

– När en kemisk olycka sker så gäller det att spara sekunder. Som första hjälpare kan du göra en stor och avgörande insats, oftast med små medel. Samtidigt kan många av olyckorna undvikas helt med hjälp av kunskap och en tydligare bild av riskerna.

Mikael Stuhrmann, vd på Medical Care System menar att information, utbildning och träning är det viktigaste för att undvika och att behandla skador.

Mikael Stuhrmann, vd  Medical Care System
Mikael Stuhrmann, vd Medical Care System

– Tyvärr får människor ofta upp ögonen först när de drabbas själva. Det kan vara svårt att driva frågorna och ibland känner vi oss som missionärer på området.

För att uppnå ett optimalt omhändertagande är det också viktigt att alla parter genom hela vårdkedjan känner till varandras metoder och arbetssätt så att missförstånd och väntetid undviks. Företagshälsovård, ambulans, akutsjukvård och specialistkliniker måste jobba ihop.