453878617 (kopia)

Foto Thinkstock

Järnkoll på brandrisk med app

Brandsäkerhet Appen BRANDRISK Ute är en kostnadsfri app för smartphones och läsplattor som ges ut och underhålls av sajten dinsäkerhet.se. Det är den webbplats som Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) tillhandahåller särskilt för privatpersoner. Under sommarhalvåret hjälper appen till med att få en överblick på brandrisk i skog och mark och ger även handfasta råd på hur man minskar risken för bränder.

andersedstromfrejman

Anders Edström Frejman

Positioneringsfunktionen i enheten ger användaren under aktuella perioder prognoser för risk för gräs- respektive skogsbrand i det område man befinner sig i. Men det går förstås även att söka motsvarande information på andra orter.

Prognoserna uppdateras en gång per dygn och avser dagens datum och fem dagar framåt. Brandriskdata kommer från SMHI och i appens översiktskartor kan man hitta fördjupade prognoser för skogsbrand. Detta sker med två kartor med avseende på antändningsrisk som baseras på markfuktighet respektive spridningsrisk.

Prognosen delar in landet i rutor om 11×11 km och prognoserna utgår ifrån medelvärdet i dessa rutor. Av den anledningen kan det lokalt finnas områden som har högre eller lägre risk än vad prognosen anger. Appen innehåller även filmer, checklistor och annan information.