ThinkstockPhotos-469020475_web

Foto Thinkstock

Individuellt brandskydd med mobila bostadssprinklers räddar liv

Brandsäkerhet Varje år omkommer omkring hundra personer i bränder i Sverige, de flesta i sina egna hem. Pensionärer, rörelsehindrade och socialt utsatta individer är överrepresenterade i statistiken, men med ett individanpassat brandskydd skulle många av dessa bränder kunna undvikas. Köpenhamns kommun valde 2012 att testa mobila sprinklers, som släcker bränder hemma hos individer som befinner sig i riskzonen.

annikawihlborg

Annika Wihlborg

I Sverige larmas Räddningstjänsten till drygt 6 000 bostadsbränder varje år. En konsekvens av dessa bränder är att 90 till 130 människor omkommer på grund av att de inte lyckas ta sig ur de brandhärjade byggnaderna. Samtidigt skadas drygt 1 000 personer mer eller mindre allvarligt.

70 procent av de som dör i bränder tillhör tydliga riskgrupper i samhället, individer som har svårt att själva utrymma en eldhärjad byggnad på grund av funktionsnedsättningar, ålder, missbruk eller rörelsehinder. Dessa individer har dessutom ofta ett förhöjt riskbeteende, vilket ytterligare ökar risken för brand, ofta i hemmiljö.

– För denna riskgrupp utgör brandvarnare och brandsläckare ofta ett otillräckligt brandskydd. Ett individanpassat brandskydd kan exempelvis bestå av flamsäkra sängkläder, spisvakt och mobil sprinkler. För att eventuella bränder ska kunna släckas i tid krävs i allmänhet en mobil boendesprinkler som aktiveras redan vid tidiga tecken på brandutveckling med hjälp av elektronisk detektering, säger Fredrik Lindberg, vd på brandsäkerhetsföretaget Qfog.

 

Köpenhamns kommun har hittills sparat in åtskilliga miljoner på uteblivna brandskador och vårdkostnader utöver de liv som räddats.

 

Brandskyddslagen tar inte hänsyn till utsatta gruppers behov

Fredrik Lindberg
Fredrik Lindberg

Det nuvarande svenska regelverket för brandskydd tar inte hänsyn till särskilt utsatta individers behov. Regelverket fokuserar istället i första hand på att skydda fastigheter. Även om många i dagsläget får hjälp med att tillgänglighetsanpassa sin hemmiljö utifrån de egna förutsättningarna saknas ofta brandskyddet i kommunernas biståndsbedömning.

Det borde vara självklart att en person som inte tar sig ur sängen utan hjälp inte heller kan ta sig ut ur sitt hem vid en brand. Ett nytt lagförslag befinner sig nu på remiss. I det nya lagförslaget finns boendesprinklers med som en del av ett individuellt brandskydd. Om lagförslaget träder i kraft kan det innebära att betydligt fler kommuner börjar tillämpa individuellt brandskydd.

– De kommunala räddningstjänsterna besitter en gedigen kompetens kring brandskydd för individer med skiftande förutsättningar. Socialtjänstens biståndsbedömare har erfarenhet och rutin att bedöma äldres förmåga att klara sig själva. Genom samverkan mellan dessa två aktörer kan äldre ges ett bra skydd även när de väljer att bo kvar hemma, säger Fredrik Lindberg.

 

För att eventuella bränder ska kunna släckas i tid krävs i allmänhet en mobil boendesprinkler som aktiveras redan vid tidiga tecken på brandutveckling med hjälp av elektronisk detektering.

 

Pilotprojekt räddar liv i Köpenhamn

I Danmark har problemen med människor i riskgrupper som avlider i samband med bränder i det egna hemmet länge varit relativt omfattande, inte minst på grund av det stora antalet rökare. Det ställer krav på brandsäkerhetslösningar som minimerar eller helt släcker bränder innan omsorgspersonal och räddningspersonal hunnit till platsen.

2012 bestämde sig därför Köpenhamns kommun för att initiera ett pilotprojekt då de installerade ett femtiotal mobila boendesprinklers, som monterades hos individer som befann sig i riskgruppen för bränder i hemmiljö. Projektet visade sig kunna rädda liv och blev omedelbart en framgång.

Ytterligare 220 sprinklersystem köptes in under 2013 och 2014. Efter tre år utvärderades projektet. Det visade sig att nio liv hade räddats. Sprinklersystemen hade även förebyggt omfattande ekonomiska förluster. Även om de mobila sprinklersystemen förstås utgör en investering har Köpenhamns kommun hittills sparat in åtskilliga miljoner på uteblivna brandskador och vårdkostnader utöver de liv som räddats.

– Vår vision är att de svenska kommunerna drar lärdom av Köpenhamns kommuns framgångsrika pilotprojekt. I Sverige är vi bra på att utreda saker och ting, men under tiden förolyckas människor i utsatta grupper i samband med bostadsbränder. Det är hög tid att agera genom att introducera individuellt brandskydd på bred front i svenska kommuner, säger Fredrik Lindberg.