156617659 (kopia)

Foto Thinkstock (featured image)

Grunden till ett brandsäkrare samhälle

Brandsäkerhet När brand uppstår finns inga garantier. Genom att vara beredd om det händer och agera rätt finns det stora möjligheter att skydda dig själv och omgivningen.

andersedstromfrejman

Anders Edström Frejman

Att hantera bränder är något vi alla kan göra och du kan påverka utfallet. Här är några tips:

  • Om det brinner hemma hos dig – rädda de som är i din närhet, lämna din bostad, stäng dörren efter dig och ring 112.
  • Om det inte brinner hos dig men ditt trapphus är rökfyllt – stanna kvar i din lägenhet, den är utformad för att skydda dig och din familj tills du får hjälp att utrymma.
  • Håll trapphuset fritt från barnvagnar och annan blockerande utrustning – trapphuset är din utrymningsväg.
  • Ha en fungerande brandvarnare, och se till att testa den inför varje jul.
  • Lämna aldrig stearinljus utan uppsikt.
Johan Norén, teknikchef Briab
Johan Norén, teknikchef Briab

– Ett bra sätt att förbereda dig är att planera, öva och systematiskt gå igenom din byggnads brandskydd. Det sista kan vi på Briab hjälpa dig med, men att tänka efter före är ditt eget ansvar. Genom att arbeta förebyggande kan vi minska människors lidande och värna vår miljö. Dessutom kostar det alltid mindre att förebygga en brand än att ta hand om konsekvenserna av den, säger Johan Norén, teknikchef på Briab.