494836247 (kopia)
Joakim Hindersson | 24 Solutions
teknisk chef

Vad ser du som framtidens främsta hotbild?

– Med nya säkerhetsbrister som heartbleed och bashbuggen som kan skada i stort sett alla företag är den största utmaningen för företag att få information samt åtgärda säkerhetshål som kommer dagligen.

 

Hur skyddar vi oss mot denna hotbild?

– Att hålla sig uppdaterad samt åtgärda alla säkerhetsbrister kan vara kostsamt och tidsödande för företag att göra själv. Att ha sina affärskritiska system hos en säkerhetsleverantör samt köpa säkerhet som tjänst kan underlätta för kunden.

John Vestberg | Clavister AB
teknisk chef

Vad ser du som framtidens främsta hotbild?

– Rent generellt kommer vi att se en ökning av riktade attacker som är skräddarsydda för att kunna angripa en specifik organisation, myndighet eller bolag. En annan hotbild vi ser är hur Internet-of-Things-trenden kommer att leda till stora mängder av uppkopplade enheter varav flertalet blir sårbara för attacker. Inte sällan kommer dessa uppkopplade enheter att ha person- eller samhällskritiska funktioner, vilket innebär ett extremt sårbart digitalt samhälle.

 

Hur skyddar vi oss mot denna hotbild?

– Framtida säkerhetslösningar kommer i än högre grad behöva utgå från användarnas beteendemönster och detektera och förhindra intrång och intrångsförsök utifrån avvikelser. Lösningarna behöver ta automatiska beslut utifrån en sammantagen hotbild, dels med hjälp av teknisk realtids-analys av trafik, användare och enheter, dels utifrån sofistikerade analyser av trender över tid.

Carl Elfving | Fortifikationsverket
chef Teknikenhet

Vad ser du som framtidens främsta hotbild?

– Fortifikationsverket har ingen egen uppfattning om detta utan vi utgår ifrån de bedömningar som Säkerhetspolisen, Försvarsmakten och andra myndigheter gör avseende framtidens hotbild mot det civila samhället och det militära försvaret.

 

Hur skyddar vi oss mot denna hotbild?

– Det är inte möjligt att ta fram lösningar som skyddar mot alla hot, som till exempel en bilbomb som detonerar nära en byggnad. Det som är viktigt är att man tidigt vid planering och utformning av både ”nya” och befintliga samhällsviktiga byggnader använder sig av en helhetssyn avseende skyddet mot olika hot och att få en balans i skyddet. En byggnad kan skyddas genom att förstärka dess stomme och olika byggnadsdelar, men minst lika viktigt är de åtgärder utanför byggnaden, som olika typer av hinder som försvårar eller i bästa fall förhindrar en angripare att närma sig byggnaden.

Peter Sääv | Safetel AB
Sverigechef

Vad ser du som framtidens främsta hotbild?

– Jag håller mig till mitt fack och där är delvis framtiden redan här – det innebär att allt för många har fortfarande kommunikationslösningar för samhällskritiska installationer som använder sig av analog teknologi utan någon form av övervakning för överföring av viktig och känslig information.

– Det gäller installation av överfallslarm, inbrottslarm, nödlarm från hissar, kommunikation från till exempel pumpsystem, dörrsystem och andra säkerhetssystem.

– Det finns även en vilja att integrera kommunikationen i IP baserade system som inte håller tillräcklig grad av säkerhetsnivå eftersom de samtidigt måste vara relativt öppna mot omvärlden. Enkelheten med så kallade molnbaserade lösningar kan ibland bytas mot möjligheten för intrång från utomstående.

 

Hur skyddar vi oss mot denna hotbild?

– Håll säkerhetskommunikation, annan viktig och känslig information i enskilda nät, antingen via fasta IP baserade nät med egen infrastruktur eller via mobilbaserade IP nät som ej inverkar i övrig infrastruktur. Nyttja leverantörer som även erbjuder en kommunikationstjänst ”säker och övervakad kommunikationslösning” och som har kontroll på att överföringen verkligen fungerar när den behövs.