ThinkstockPhotos-106492379_web

Foto Mikael Willmarsgaerd (Johan Westerholm), Thinkstock (Featurebild)

De svenska jihadkrigarna ska straffas

Företag & samhälle Sverige tillhör gruppen länder som har flest jihadkrigare i relation till folkmängd. Hur politiker och myndigheter ska hantera dessa personer hanteras i dag valhänt och motstridigt.

Fredrik Dhejne

Magnus Norell
Magnus Norell

Terrorismforskaren Magnus Norell säger att Sverige, Danmark och Belgien har flest jihadkrigare procentuellt i relation till befolkning. Enligt Säpo har omkring 300 personer har rest iväg från Sverige, men man räknar med ett stort mörkertal.

– Krigsresenärerna drivs av en övertygelse om att det är rätt att föra kampen för islams framtid som de ser det. Resenärerna kommer från olika bakgrunder och det finns inget samband mellan fattigdom och terrorism, det är en myt. Attentatsmännen i New York den 9 september 2001 var välutbildade och integrerade i de västerländska länder de bodde i. Orsakerna till problemet är mycket mer komplicerade. De här resenärerna vet vad de gör, säger han.

Magnus Norell tycker att Sverige agerat naivt i förhållande till den islamiska terrorismen och krigsresenärerna.

– Andra EU-länder har lagstiftat om att det är olagligt att delta i terrororganisationer. Däremot är medhjälp till brott olagligt i Sverige och den paragrafen borde kunna användas mot krigsresenärerna. Det borde gå att kriminalisera allt man gör för att stödja IS.

Han anser att återvändarna ska straffas.

– Att slåss för eller hjälpa IS är totalt oacceptabelt. Dessa personer ska fråntas alla bidrag och när de kommer tillbaka ska de dömas till fängelse om de gjort sig skyldiga till brott. En av de få effektiva åtgärderna mot rekrytering är att göra det riktigt jobbigt att återvända. De här personerna ska stigmatiseras och utsättas för tydliga sanktionsåtgärder.

Sverige bör kriminalisera deltagande i krig och det går ju redan att ta ifrån personer deras pass.

– I dag fungerar Sverige som ett ställe dit krigarna kan vila upp sig. Så länge vi inte gör någonting effektivt går de här personerna säkra här. Vi vet ju heller inte i realiteten vilka personer som kommer hit eftersom många asylsökande från MENA-länderna saknar ID-handlingar när de kommer hit. Dessutom är omkring 170 000 svenska pass på drift. Sverige ses därmed som ett problem av övriga EU. Ett annat problem är att återvändare från Syrien och Irak fungerar som rekryterare i Sverige eftersom de har fått en hög status.

 

Hur ser du på vad den Nationella samordnaren gör?

– Det blev fel från början när Mona Sahlin tillsattes och det finns inget om militant islamism i riktlinjerna. Det säger något om känsligheten i frågan. Det har heller inte kommit några konkreta åtgärder för att komma åt den religiösa myllan för krigsturisternas. Dessutom får islamistiska grupper olika former av stöd från samhället. Sverige ligger långt efter andra länder när det gäller inställning och åtgärder mot islamisk terror som dominerar all terror. Jag hoppas det kommer en uppstramning. Vi kommer också att få dras med detta problem länge, framhåller Magnus Norell.

Johan Westerholm. Foto: MIKAEL WILLMARSGAERD
Johan Westerholm

Ytterligare en skarp kritiker till Sveriges hållning är den socialdemokratiska bloggaren Johan Westerholm. Han anser att ”svenska” jihadkrigare är en säkerhetsrisk för Sverige.

– Ja, de som återvänder till Sverige har ju fått vapenträning och många är också traumatiserade och mentalt instabila. Det är också drivna av en stark ideologi så det är klart att de kan ställa till problem här hemma. Dessutom har de fått en hög status i sina bostadsorter och fungerar som rekryterare. Det finns också en risk att de kan utnyttjas av terrorgrupper i aktioner mot Sverige.

 

Hur ska vi hantera krigsresenärerna?

– Vi kan börja med att tillämpa de lagar vi redan har, bland annat när det gäller finansiering, samröre med terrorgrupper, kårlagen med flera. Dessutom måste regeringen ge FRA ett inriktningsbeslut och uppdra åt myndigheten att övervaka de personer som är potentiella krigsresenärer. Det gäller att ge FRA tillstånd att bearbeta insamlade data och att utbyta information.

 

Hur ser man i utlandet på Sveriges hållning?

– Med stor irritation, Reinfeldt blev minst två gånger uppmanad av USA att trappa upp tempot i åtgärder mot krigsresenärerna. Inrikesminister Anders Ygeman är också satt under hård press från EU att vidta åtgärder. Tyvärr har han uppgivit att Sverige inte tänker delta i EUROPOL:s samarbete kring terrorism.

Johan Westerholm säger att våra nordiska grannar är mycket snabbare på att införa hårdare lagar mot krigsresenärer.

 

Sedan de här intervjuerna gjordes har inrikesminister Anders Ygeman presenterat en strategi mot terrorism. Bland åtgärderna pekas på en skärpning av vapenlagstiftningen, att underlätta Säpos samarbete med FRA och den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten. Regeringen har också gett Polisen och Säkerhetspolisen uppdraget att införliva strategin i sin dagliga verksamhet. Regeringen öppnar också för möjligheten att ta hjälp från insatsstyrkor i våra grannländer.