520688687 (kopia)

Foto Thinkstock (featured image)

Därför behövs lottor

Företag & samhälle Rikslottachef Annette Rihagen om varför den Svenska Lottakåren i allra högsta grad behövs.

Fredrik Dhejne

Behöver vi fortfarande lottor?

– Ja i allra högsta grad, det visar inte minst de samhällskriser vi haft i Sverige de senaste åren, säger Rikslottachef Annette Rihagen.

Svenska Lottakåren, som fyller 90 år 2014, är en frivillig försvarsorganisation för kvinnor med 6 000 medlemmar.

Annette Rihagen, rikslottachef
Annette Rihagen, rikslottachef

– Vi har uppdrag från Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) att bland annat utbilda stabsassistenter som i händelse av kris eller krig stödjer civila myndigheter, som Strålsäkerhetsmyndigheten eller Försvarsmakten.

Dessa ska i krislägen kunna bemanna olika sambandsmedel, samla in information, se till att rätt information kommer till rätt person och se till att lägeskartan är uppdaterad.

– Vi stöder också det civila samhället genom kurser i att klara sig själv de första dagarnas vid en samhällskris. Kursen heter ”Sköt dig själv”. Där ingår utbildning i vad man behöver ha hemma och hur man lagrar vatten om vattenförsörjningen upphör etcetera.

– Erfarenheten från branden i Västmanland visar att samhället inte klarar sig utan frivilliga insatser och i dag finns det 400 000 medlemmar i de frivilliga försvarsorganisationerna.

– Vi har stor tilltro till behovet av frivilliga. Vi speglar hela samhället och tillför med våra olika yrkeskompetenser en stor kunskap som är väldigt nyttig i kriser. Våra organisationer bidrar också till att stärka försvarets förankring i samhället. Sammantaget ser vi framåt med stor tillförsikt och vi vet att vi behövs.