491868373 (kopia)

Foto Thinkstock

Brandskydd är samhällsskydd

Brandsäkerhet Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ansvarar för frågor om skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar. Myndigheten utför ett mycket brett uppdrag av samordning mellan kommunala räddningstjänster och statliga myndigheter, internationellt arbete vid humanitära katastrofer, samt utbildning för krisinsatser.

waldemaringdahl

Waldemar Ingdahl

MSB stödjer FN- eller EU-insatser i utlandet med kompetens och personal till vattenrening, samordning av räddningsarbete och till återuppbyggnadsarbeten. Samordning blir allt viktigare när beredskapen på olyckor även innefattar en förståelse av stadsplanering, sociala skäl, kommunikation till särskilt olycksdrabbade grupper, internationalisering och informationsteknikens allt större betydelse vid förebyggande.

MSB har på uppdrag av regeringen utformat en nationell strategi av en nollvision inom brandskyddet – ingen enskild person ska omkomma eller allvarligt skadas till följd av brand.