184079355 (kopia)

Foto Johan Lygrell (porträtt Katarina), Thinkstock (featured image)

Brand och inbrott fortfarande viktigast inom säkerhetstjänster

Företag & samhälle Säkerhetsbranschen är ganska konservativ och försiktig att införa nya tjänster. Ny teknik erbjuder dock allt fler möjligheter och IT-företagen är mycket intresserade av säkerhetssektorn och kommer kanske att omdana denna.

Fredrik Dhejne

– De flesta är ute efter ett lättskött system mot brand och inbrott plus en väktarvaktorganisation i bakgrunden som kan rycka ut när det behövs. Det är där vi främst finns. Det säger Jonas Lambrin, Key Account Manager, Securitas Sverige AB.

Jonas Lambrin
Jonas Lambrin

– Många har idag en mobilapp till ett larm. I detektorn sitter det en kamera som skickar bilder till kundens mobiler eller dator. Tekniken har funnits på marknaden ett par år. Genom appen styr man larmet på distans, förklarar han.

Hittills har detektorerna skickat stillbilder, men rörliga bilder kommer.

– Fjärrstyrning är nu möjligt för i princip allt som går på ström, säkerhet belysning, värme med mera. Alla tror att detta kommer att utvecklas ännu mer.

 

De flesta är ute efter ett lättskött system mot brand och inbrott plus en väktarvaktorganisation i bakgrunden som kan rycka ut när det behövs.

 

Frågar kunderna efter ”rätt saker”?

– Kunderna har olika behov beroende på hur och var de bor och vi anpassar oss efter det. Många tänker nog mer på brand än inbrott och det är en vettig prioritering. Vattenskador är också bra att gardera sig mot eftersom de är mycket dyra att reparera. Vi erbjuder vattendetektorer som kopplas upp till vår tjänst.

Jonas Lambrin säger att branschen är ganska trög och försiktig innan man inför något nytt.

– IT-tekniken erbjuder möjligheter till nya tjänster, vi är inte där ännu och vi vet inte heller om vilka nya tjänster som blir intressanta för våra kunder.

Mats Karlsson är ansvarig för system och serviceportfölj, norra Europa vid Siemens AB. Han säger att videövervakning utvecklas snabbt.

– Denna marknad är mycket större än inbrottslarm idag. Den här utvecklingen kommer också på konsumentmarknaden.

 

Privatmarknaden kan driva på utvecklingen av säkerhetsteknik.

 

Han anser att kunder ofta köper trygghet som kanske är falsk eftersom deras behov inte har analyserats ordentligt, detta gäller både företags- och privatkunder.

Mats Karlsson
Mats Karlsson

– Förstår vi företagens processer bättre kan vi erbjuda en högre säkerhet. Vi ser också att företag som Apple och Google köper företag i vår sektor. IT-företag är mycket intresserade av säkerhetsbranschen. De vill fylla sina nätverk, erbjuda nya funktioner och utveckla produkter för smarta telefoner och surfplattor. Konsumentmarknaden kommer här att ge draghjälp åt företagssidan. Precis som när Apple omformade telefonibranschen kan vi vänta oss att nya aktörer stöper om vår bransch, tillför nya funktioner och nya kundvärden. Vår stora utmaning är då att producera attraktiva och effektiva tjänster. Vi går från teknikfokus till ett kundanpassat, funktionsorienterat tjänsteutbud, säger Mats Karlsson.

Katarina Mellström, vd och Tom Vetterlein, erbjudandeansvarig för larmcentralstjänster vid Stanley Security konstaterar också att det kommer nya tjänster anpassade efter smarta telefoner och surfplattor och att övervakning av larmtjänster numera kommuniceras via IP.

– Det gör det enklare och mer effektivt att kommunicera. Vi kan använda kundernas egen infrastruktur – internet och deras interna nätverk, säger Tom Vetterlein.

Katarina Mellström varnar användarna för att köpa säkerhetssystem som kan vara enkla att ta sig in.

– De som köper säkerhetssystem bör tänka efter och skydda den data/bilder de samlar in. Det kan vara alltför lätt att ta sig in i systemen. Då riskerar säkerhetslösningarna att skapa osäkerhet istället. Vi behöver också hantera sociala medier mer eftertänksamt, säger hon.

 

Precis som när Apple omformade telefonibranschen kan vi vänta oss att nya aktörer stöper om vår bransch, tillför nya funktioner och nya kundvärden.

 

Hon tror att den nya tekniken har en enorm attraktionskraft på privatpersoner.

Katarina Mellström
Katarina Mellström

– Privatmarknaden kan driva på utvecklingen av säkerhetsteknik. Enkelhet, tillgänglighet och möjlighet att kontrollera sitt eget system är några av drivkrafterna som kommer från konsumentmarknaden. Och samtidigt som fler vet mer om säkerhet så märker vi också ett ökat behov av stöd. Man vet inte riktigt vad man behöver och vill slippa lägga ned för mycket tid på säkerhet.

– Ett av de främsta IT-relaterade säkerhetshoten är identitetskapningar och kapningar av bolag och fastigheter. Sårbarhetsanalyser kring mobiltelefontekniken kommer också mer i fokus. När det gäller hur man ska skydda sin information ligger säkerhetsbranschen lite efter och behöver gasa på, säger Tom Vetterlein.

Katarina Mellström understryker att både för företag och privatpersoner är brand ofta det värsta som kan inträffa. Enklare skyddsåtgärder som brandvarnare, -filtar och –släckare är förstås viktiga men ett proaktivt och systematiskt brandskyddsarbete är också ett krav på företag och organisationer.