175861511 (kopia)

Foto Thinkstock

Big Data – nätets guld?

IT-säkerhet Forskare har uppskattat att år 2000 var 25 procent av all information i världen digital. I dag beräknas 98 procent av all information finnas på internet.

waldemaringdahl

Waldemar Ingdahl

Data har blivit en värdefull råvara att samla in, bearbeta och raffinera för att få ut precis rätt information om något. Big Data är ett begrepp som handlar om mycket stora mängder information, så stora att det är svårt att bearbeta dem med vanliga databasmetoder. Matematiska algoritmer beräknar sannolikheter för att något ska inträffa, givet de data som finns.

Big Data kan beräkna sannolikheten för att någon får en hjärtattack, köper en viss sorts bil eller begår ett brott. Det kan hota integriteten, särskilt då företag och säkerhetstjänster får tillgång till att analysera årtionden av e-postkorrespondens, film från bevakningskameror eller sökord. Genom Big Data går det att hitta oväntade samband mellan händelser.

Å andra sidan förväxlas Big Data ofta med dataanalys. Större mängder data är inte alltid bättre, för att hitta samband betyder inte att man förstår orsakerna bakom händelserna. Mycket brus, att data mätts fel eller på olika sätt, försvårar dataanalysen och man riskerar att börja jämföra äpplen och päron.