På senare år har portabla avancerade vattenreningssystem dykt upp på marknaden. Ett av dessa är LifeSaver Systems, en brittisk innovation.

Foto

Behovet av effektiva och pålitliga vattenreningslösningar vid krissituationer ökar

Företag & samhälle VA-nätet i många kommuner är föråldrat och inte alltid särskilt driftsäkert. Det innebär att dricksvattenförsörjningen är känsligt för exempelvis översvämningar, med följden att bakterieangrepp och andra föroreningar kan drabba dricksvattnet i en hel kommun. De system som kommuner i dagsläget använder för att förse sina invånare med rent dricksvatten vid krissituationer är omständliga och ineffektiva.

annikawihlborg

Annika Wihlborg

– Tillgången på rent dricksvatten fyller en central funktion vid alla typer av krissituationer, oavsett om det handlar om att förse brandmän med dricksvatten i samband med en skogsbrand eller säkerställa tillgången på rent vatten när det kommunala dricksvattnet förorenats. På global nivå används oftast PET-flaskor i samband med exempelvis jordbävningar eller översvämningar, säger Magnus Eliasson, vd på Venatio, som är agent och distributör för LifeSaver Systems mobila vattenreningslösningar.

 

Krävande dricksvattenhantering vid kriser

Att förse befolkningen med rent vatten vid storskaliga krissituationer är ofta problematiskt och en större och betydligt mer resurskrävande utmaning än man kan tro vid första anblicken.

Stora vattentankar som körs ut med bil till en plats dit invånarna får bege sig med egna behållare för att hämta rent dricksvatten är en vanlig lösning. Hanteringen sköts ofta av brandkåren och kräver omfattande resurser i form av bemanning, transporter och rengöring av vattentankarna. Dessutom är det osäkert då det krävs att invånarnas vattenkärl verkligen är hygieniska.

Vid internationella krissituationer är det inte ovanligt att man använder militärflyg för att flyga ut stora partier av PET-flaskor. Hanteringen är extremt kostsam och kastade PET-flaskorna förorenar naturen.

 

Tillgången på rent dricksvatten fyller en central funktion vid alla typer av krissituationer.

 

Mobil vattenrening underlättar brandmännens arbete

På senare år har portabla avancerade vattenreningssystem dykt upp på marknaden. Ett av dessa är LifeSaver Systems, en brittisk innovation.

Tekniken är enkel men smart och baseras på flaskor som renar sötvatten från bland annat bakterier, virus och mikroorganismer. Inget annat reningssystem för individbruk klarar av att snabbt rena vatten från både bakterier och virus till drickbart sterilt vatten utan en sekundär process, exempelvis kemikaliebehandling eller kokning.

Lifesaver Systems har testats och verifierats av Department of Infectious and Tropical Diseases vid London School of Hygiene and Tropical Medicine.

– En brandman som arbetar med att släcka en skogsbrand arbetar i en påfrestande miljö, enligt MSB har brandmannen en vätskeförlust på minst 1–1,6 liter/timme. Att bära med sig vatten tillsammans med tung utrustning och brandslangar ut i skogen är lättare sagt än gjort. Med hjälp av LifeSaver kan brandmannen fylla på sin flaska med vatten från en vattensamling eller med släckningsvatten och snabbt göra vattnet drickbart, säger Magnus Eliasson.

 

Mobil vattenrening användes i Getinge

Svenska MSB och flera kommuner utvärderar Lifesaver Systems för individ- och familjebruk som alternativ lösning när det kommunala dricksvattnet av någon anledning blir otjänligt eller för internationella katastrofinsatser.

Det första exemplet i Norden för Venatio till fullskalig insats är i år till finska Utrikesdepartementet för deras insats i Nepal. När byn Getinge utanför Halmstad i september 2014 råkade ut för tarmbakterier delades LifeSavers Cube ut till invånare och uppskattades mycket av användarna.