507375995 (kopia)

Foto Thinkstock (featured image)

Är glömska det bästa skyddet?

IT-säkerhet Är integritet en föråldrad kvarleva på internet, där vi försvinner i mängden? Den som inte har gjort något fel har väl inte heller har något att dölja? Riskerar användarna att skada möjligheterna att bygga upp effektiva nya tjänster som kan göra stor nytta för många?

waldemaringdahl

Waldemar Ingdahl

Eller är det något viktigt i våra fri- och rättigheter som håller på att gå förlorat när vi lägger upp allt mer av vårt privatliv på webben? Företag och myndigheter samlar in data både med och utan vårt medgivande.

Begreppet personlig integritet har sällan getts en innebörd. Den är beroende av individens uppfattningar och därför svår att definiera. Oftast tolkas det som en rätt att få vara i fred, och att vårt behov av integritet skiftar. Lagar, regler, normer och sociala relationer ställer olika krav på oss. Integritet för privatlivet är inte densamma som den integritet vi vill ha som medborgare. Där står integritet ibland mot öppenhet.

Simone Fischer-Hübner, professor i datavetenskap
Simone Fischer-Hübner, professor i datavetenskap

– Transparens är en viktig integritetsprincip, säger Simone Fischer-Hübner. Hon är professor i datavetenskap vid Karlstads universitet och anmärker att i Sverige finns traditionellt ett mycket högt förtroende för hur staten hanterat integritetsfrågor.

När den första datalagen kom 1973 var det bara myndigheter och storföretag kunde samla in information till register. I dag har många fler möjligheten att samla och behandla stora mängder data, även hemma med persondatorn. Då stoppar personuppgiftslagen och registerlagen medborgarnas tillgång till offentliga elektroniska handlingar, med hänvisning till integriteten. Handlingar som de skulle ha tillgång till om de begärde ut dem på papper.

 

Transparens är en viktig integritetsprincip.

 

Som användare på nätet är vi ofta mer synliga och öppna för andras granskning än vi först tror. Tim Berners Lee, en av dem som uppfann webben, är kritisk till att användare får veta så lite om vad som görs med deras uppgifter. Hur uppgifterna ställs samman ses som affärshemligheter. Valfriheten att använda ett nytt program eller hjälpmedel är också begränsad, antingen klickar man ”ja” till villkoren i sin helhet eller så går det inte att använda funktionen. Berners Lee anser i stället att man som användare måste kunna förstå vad man får i gengäld för att kunna ge sitt godkännande.

I särskilt Tyskland och Storbritannien är integritetsdebatten levande. Enligt en undersökning i fjol ansåg bara 14 procent av EU-medborgarna att internetföretagen är ärliga i sin användning av personliga data.

– Inom EU debatteras rätten att bli glömd, berättar Fischer-Hübner. Den som samlar in data måste vidta alla rimliga åtgärder för att radera personliga data från databaser, sökmotorer och andra internettjänster om det inte finns rättslig grund för att spara dem.

Förhandlingar pågår nu mellan europeiska parlamentet och kommissionen om tillsynen av rätten att bli raderad ska göras i landet där personen finns eller hos datainsamlaren.